Kontakt

jacht@oiler.pl

Administratorem danych osobowych przesłanych na nasz adres jest spółka Oiler sp. z .o.o.
Dane kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji elektronicznej, a także dane osobowe zawarte w treści tej korespondencji będziemy przetwarzać w celu umożliwienia kontaktu z Wami. Poprzez wysłanie wiadomości do nas wyrażanie zgodę na przetwarzanie przesłanych informacji oraz otrzymanie informacji handlowych, o które prosiliście.
Jeżeli zdecydujesz się na udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, poprosimy Cię o zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych towarzystwu ubezpieczeniowemu.